Autonomní samočinný hasicí systém (ASHS)
Autonomní samočinný hasicí systém (ASHS) je variantou systému SHZ, speciálně navrženou a certifikovanou pro specifické podmínky železničních tratí, tunelů apod. Informace o tomto systému Vám rádi zašleme na požádání.

Systém hašení vozidel (FireServ a Sentinel)
Ve spolupráci s naším dodavatelem, britskou firmou Kidde Fire Protection, nabízíme požární ochranu pro stroje, které se pohybují v těžkých podmínkách hutí, dolů, velkých staveb a průmyslových podniků. Odletující části horkého kovu, žár z vysokých pecí a vysoká prašnost jsou stálými riziky pro techniku i její operátory. Tento systém vhodně kombinuje odolné teplocitlivé kabely pro rychlou detekci vysoké teploty a vhodná pěnová nebo prášková hasiva, která doslova obalí stroj a zabrání tak přístupu kyslíku k ohni. Zařízení je i v těžkých podmínkách schopno zjistit a uhasit požár dříve, než dojde k vážným škodám na zdraví či majetku. Prověřeno mnoha úspěšnými zásahy.

Systém Kidde Wet Chemical (WHDR)
Hasicí systémy Wet Chemical jsou určeny pro kuchyňské provozy všech velikostí. Tento skrytě instalovaný pomocník kuchařů zůstává v pohotovosti 24 hodin denně, aby okamžitě a samočinně zasáhl v případě požáru, který by mohl mít pro podnik nedozírné následky. Použité hasivo nevyžaduje téměř žádný úklid – stačí setřít hadrem a provoz kuchyně může pokračovat. Zařízení může být instalováno u všech kuchyňských spotřebičů – sporáků, fritéz, trub a stejně tak v prostoru odsavačů i ventilačních kanálů.