Hasivo Novec 1230 (FK-5-1-12)
Novec 1230 je nejmodernějším chemickým hasivem na trhu od firmy 3M. Jeho přednostmi jsou zejména bezpečnost lidskému zdraví, čistota hašení, nulové účinky na životní prostředí, nízká hasební koncentrace (malé prostorové nároky) a v neposlední řadě snadná skladovatelnost v kapalné podobě. Systém nabízíme v celozáplavovém i lokálním provedení.

Hasivo FM-200 (HFC 227ea)
Hasicí systém s plynem FM-200 je dnes již klasickou volbou pro čisté a účinné hašení. Vyžaduje nejmenší množství tlakových nádob ze všech alternativ halonu, avšak má vliv na globální oteplování a jedná se tak o regulovanou látku Ministerstvem životního prostředí. Systém nabízíme v celozáplavovém i lokálním provedení.

Inertní plyny
IG-01 - Ar (Argon)
IG-100 - N2 (Dusík)
IG-55 - N2+Ar (Argonite)
IG-541 - N2+Ar+CO2 (známý jako Inergen)

Inertní plyny jsou bezbarvé, bez zápachu a absolutně ekologické. Nemají žádný vliv na ztenčování ozónové vrstvy (ODP) ani na globální oteplování (GWP). Hasí požár snížením množství kyslíku ve vzduchu. V prostorech obvykle obývaných osobami lze bez problémů dýchat po krátkou dobu. Inertní plyny nemají žádné toxické složky a nezanechávají žádná rezidua při reakci spalování. Vyžadují velké množství tlakových nádob, které při hašení vytváří přetlak, avšak umožňují hašení na velké vzdálenosti a hašení více hasebních úseků z jedné zásoby hasiva pomocí tzv. sekčních ventilů.

Hasivo CO2
Systémy na bázi oxidu uhličitého jsou vhodné pro lokální hašení i celkové zaplavení prostoru. CO2 je hasivo s nejdelší tradicí, jehož výhodou je nejnižší cena ze všech čistých hasiv a jeho snadná dostupnost. Je ideální volbou pro systémy bez přítomnosti člověka, nicméně za dodržení bezpečnostních pravidel může být nasazeno i v prostorách s výskytem osob.

Potrubní rozvody a požární ucpávky
Pro hasicí systémy nabízíme kompletní sortiment trubek (zejména dle ČSN EN 10255 a 10217-1) a tvarovek dle ČSN EN 10241 pro nízké i vysoké tlaky v černém i pozinkovaném provedení. Zároveň nabízíme širokou škálu závěsů od výrobců HILTI a SIKLA a protipožární ucpávky HILTI a ROXTEC.

Galerie