Hasicí ústředna Sigma XT a Sigma XT+
Sigma XT je konvenční ústředna SHZ, plně vyhovující evropské normě EN12094-1 (SHZ – komponenty plynových hasicích zařízení). Jednoduchá konfigurace, široké možnosti programování a snadná instalace dělají z ústředny Sigma XT ideální volbu pro instalace SHZ s jakýmkoli hasivem. Ústředna je dostupná v několika verzích – základem je kompaktní třísmyčkové provedení Sigma XT pro jeden hasební úsek a dále stavebnicová řada Sigma XT+ rozšiřitelná až na 8 detekčních smyček a 4 hasební úseky. V řadě výrobků je nabízeno i EŘZ – ovládací modul, umožňující využít pro detekci požáru stávající hlásiče a ústřednu EPS.

Hasicí ústředna Syncro XT+
Zcela nová plně adresovatelná hasicí ústředna vyhovující normám EN54 a EN12094-1. V kompaktním provedení nabízí 1 nebo 2 detekční kruhové linky a ovládání 1 až 4 hasebních úseků.